THEATER FILM EN TELEVISIEWETENSCHAPPEN STUDIEVERENIGING

Externe advertentienetwerken verzamelen individuele gegevens over internetgedrag. Deze unieke, open access database bevat gegevens over alle Nederlandse bioscopen vanaf , de mensen en bedrijven achter die bioscopen, en de daar vertoonde films. Cookies noodzakelijk voor het basisfunctioneren van de website. Tekenend is dat hij me half mei een nog te verschijnen artikel stuurde, waarin hij laat zien hoe lang na het productiejaar sommige films nog werden vertoond — een studie van zogenaamde evergreens die hij op basis van zijn database kon maken. Karel was daar zeer enthousiast over en een trouw bezoeker van onze maandelijkse salons, waar work in progress wordt besproken. Maar ook was hij een intellectueel met een scherpe en creatieve geest, die pionierend en vooruitziend is geweest wat betreft de mogelijkheden van open data en digitale bronnen en methoden. Hij wilde graag op de hoogte gehouden van wat er gaande was in ons onderzoek en bleef actief betrokken.

Dat blijkt ook uit het feit dat hij zijn intellectuele scherpte en nieuwsgierigheid tot aan het einde van zijn leven heeft kunnen vasthouden. Tekenend is dat hij me half mei een nog te verschijnen artikel stuurde, waarin hij laat zien hoe lang na het productiejaar sommige films nog werden vertoond — een studie van zogenaamde evergreens die hij op basis van zijn database kon maken. Begin jaren tachtig maakte Karel de overstap naar de universiteit, waarin hij werd aangesteld bij Theaterwetenschap waar in die tijd de afstudeerrichting Film- en televisiewetenschappen werd ingericht. Lees ook het UvA Privacy statement. Afgelopen zondag overleed Karel Dibbets, die sinds als universitair docent filmgeschiedenis verbonden was aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Dit tot vreugde van Karel, die daarmee zijn intellectuele nalatenschap zag voortbestaan en doorgroeien in de handen van een nieuwe generatie onderzoekers.

Cookies noodzakelijk voor het basisfunctioneren van de website. Uw internetgedrag kan worden gevolgd door middel van deze tracking cookies. Dat is tekenend voor zijn persoonlijkheid: Externe advertentienetwerken verzamelen individuele gegevens over internetgedrag.

Theater- film- en televisiewetenschap – autismeshop

Deze cookies worden bijvoorbeeld ingezet om het inloggen voor studenten en medewerkers mogelijk te maken. Dit tot vreugde van Karel, die daarmee zijn intellectuele nalatenschap zag voortbestaan en doorgroeien in de handen van een nieuwe generatie onderzoekers. Selecteer deze categorie om youtube videos te kunnen kijken. Cookies die worden geplaatst om anoniem gegevens te verzamelen over het gebruik van de website om deze te verbeteren. Zijn opvolger en latere collega Jan Simons memoreert hoe vooruitziend hij was toen hij televisie als onderzoeksterrein op de kaart zette door Ien Ang ruimte te geven voor haar eerste artikelen over de soapserie Dallas.

  TATLONG MANDIRIGMA FULL MOVIE

Dat hij telsvisiewetenschappen een onderzoeker was dan een filmmaker blijkt ook uit het feit dat hij zich, in zijn werk als hoofdredacteur van het filmtijdschrift Skrienvooral ontfermde over de boekbesprekingen, die hij uitzette bij de diverse deskundigen.

In memoriam Karel Dibbets – Universiteit van Amsterdam

Toen ik in net was begonnen als hoogleraar Digitaal erfgoed bij het universitaire onderzoekszwaartepunt Cultureel erfgoed en identiteit, kreeg ik bezoek van mijn inmiddels gepensioneerde collega Karel Dibbets, die zich afvroeg of er geen ruimte was voor een bijzondere leerstoel Historische datacollecties.

Samen met toenmalig decaan Hans Blom, die wel iets zag in film als historische bron en begreep dat daar aparte deskundigheid voor nodig was, heeft Karel zich actief ingezet voor de verzelfstandiging van Film- en televisiewetenschappen als zelfstandige vakgroep in in omgevormd tot de afdeling Mediastudies. Inmiddels is daar een levendige onderzoeksgemeenschap ontstaan waarin de mogelijkheden van digitale data over film, muziek, theater en literatuur worden verkend en tot geheel nieuwe historische inzichten leiden.

Onlangs heeft de faculteit besloten om hem voor deze bijdrage te eren met de toekenning van de erepenning van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Naast zijn grote bijdrage aan het ontstaan van de opleiding Film en Televisiewetenschap, nu Mediastudies, heeft Dibbets een internationaal erkende, unieke bijdrage geleverd aan het data-gedreven filmhistorisch onderzoek door zijn pionierende werk aan de Cinema Context database over Nederlandse Filmcultuur www.

Julia Noordegraaf, 1 juni Begin jaren tachtig maakte Karel de overstap naar de universiteit, waarin hij werd aangesteld bij Theaterwetenschap waar in die tijd de afstudeerrichting Film- en televisiewetenschappen werd ingericht. Hij wilde graag op de hoogte gehouden van wat er gaande was in ons onderzoek en bleef actief betrokken.

Lees ook het UvA Privacy statement. Dat blijkt ook uit het feit dat hij zijn intellectuele scherpte en nieuwsgierigheid tot aan het einde van zijn leven heeft kunnen vasthouden. Maar ook was hij een intellectueel met een scherpe en creatieve geest, die pionierend en vooruitziend is geweest wat betreft de mogelijkheden van open data en digitale bronnen en methoden.

Afgelopen zondag overleed Karel Dibbets, die sinds als universitair docent filmgeschiedenis verbonden was aan studievegeniging Faculteit der Geesteswetenschappen.

Karels televisiewftenschappen en persoon zal zeer node worden gemist, maar we gaan dankbaar verder met zijn indrukwekkende intellectuele erfenis. Karel was daar zeer enthousiast over en een trouw bezoeker van onze maandelijkse salons, waar work in progress wordt besproken. Cookies die in staat stellen bezoekers te volgen en van gepersonaliseerde advertenties te voorzien.

  NEREA CAMACHO PREMIERE TENGO GANAS DE TI

Cookie Consent De UvA maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de website.

In memoriam Karel Dibbets

In kon Karel vanwege een grote investeringssubsidie van NWO beginnen aan de opbouw van de database Cinema Context. Later heeft Karel zich laten ontvallen dat hij spijt had van het feit dat hij op eigen verzoek met vervroegd pensioen was gegaan.

Deze unieke, open access database bevat gegevens over alle Nederlandse bioscopen vanafde mensen en bedrijven achter die bioscopen, en de daar vertoonde films. De UvA beschikte immers, naast zijn eigen filmhistorische database Cinema Context, ook over de prachtige collectie van het Theaterinstituut en andere digitale collecties, die uitstekend benut konden worden in nieuwe onderzoeksprojecten.

Café De Stadsgenoot

Televisiewftenschappen worden er cookies geplaatst om b. De UvA maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de website.

Tekenend is dat hij me half mei een nog te verschijnen artikel stuurde, waarin hij laat zien hoe lang na het productiejaar sommige films nog werden vertoond — een studie van zogenaamde evergreens die hij op basis van zijn database kon maken. Deze laatste categorie betreffen de tracking cookies. Even vooruitziend was het onderzoek voor zijn afstudeerscriptie bij sociaal-economische geschiedenis, waarin hij zijn enorme dataset over Nederlandse filmondernemers kon verwerken met een geheel nieuw netwerkanalyse computerprogramma dat bij de FMG nog met ponskaarten en gigantische computers werd uitgevoerd — een voorbeeld van Digital Humanities onderzoek ruim voordat het was uitgevonden.

Toen hij dit jaar vanwege ziekte niet langer in staat was de redactie van zijn database te leiden, hebben we die overgenomen en binnen CREATE ondergebracht. Karel begon zijn intellectuele leven aan de filmacademie, waar hij een aantal experimentele filmpjes gemaakt heeft die hij daarna zorgvuldig verborgen gehouden heeft, in een schoenendoos ergens onder zijn bed.